امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

تولد حضرت علی اصغر علیه السلام

تولد حضرت علی اصغر علیه السلام

آن شب زمان شعر ولادت داشت بر لب

برگ گل سرخ شهادت داشت برلب

آن شب مدینه شاهد نشو ونما بود

دُردی کش پیمانه قالو بلا بود

آن شب شفق از باغ نهضت لاله می چید

از بهر شادی لاله را با ناله می چید

آن شب سپیده چشم خود را باز می کرد

آهنگ معراج سحر را ساز می کرد

آن شب قمر گیسوی خود را تاب می داد

خون گلو تیر بلا را آب می داد

آن شب رباب از جام رحمت  باده می نوشید

از نوش او دریای عزت می خروشید

آن شب خدا نخل ولی را برگ و بر داد

یعنی حسین بن علی را یک پسر داد

آن شب فرشته با پری راز مگو داشت

زیبا سرودی بر لب خون گلو داشت

آن خدا خون خدا را باوری داد

بعد از علی اکبر او را اصغری داد

آن هم چه اصغر پای تا سر عشق و مستی

تا روز محشر زینت آغوش هستی

آن هم چه اصغر سینه چاک سنگر عشق

در عشق بازی عاشقان را رهبر عشق

آن هم چه اصغر سکّه نایاب و رایج

شش ماهه امّا شهره بر باب الحوائج

آن هم چه اصغر ناز را سرمایه ناز

بال و پر پروانه ها از بهر پرواز

آن هم چه اصغر شاه زاده شیر خواره

اسلام را در دهر میلادی دوباره

آن هم چه اصغر زینت آغوش بابا

معراج را مهر عروجش دوش بابا

با خون او نخل ولایت بارور شد

با خون او کاخ ستم زیر و زبر شد

با خون او پاینده شد آئین احمد

با خون او شد زنده قرآن محمد

ژولیده