امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود _میلاد حضرت علی اصغرعلیه السلام_ حاج حنیف طاهری

سرود _میلاد حضرت علی اصغرعلیه السلام_ حاج حنیف طاهری

<ریخته خدا روز ازل2 تو گل وجودم از گل وجود تو>2 <از نفست زنده میشم2 بود و نبودم بوده بود نبود تو>2 <این من و این شور وشرر2 من و پر قنداقه علی اصغر2>2 علی علی علی علی...... (قبل ولادت میزده2 دل میون سینه پر تب وتابم)2 بعد ولادت یادمه (علی علی شده لالایی خوابم)2 از کوچیکی تا به حالا2 با شنیدن نام تو خراب خرابم2 (آقا میشم تا وقتی که گدای همیشگی عزیز ربابم)2 <این من و این شور وشرر2 من و پر قنداقه علی اصغر2>2 (کتاب حق تویی تویی2 گهواره تو مثل رحل کتابه)2 دور فلک مست می چرخش چشمای طفل ربابه (خنده تو دل میبره دل میبری از دل ابوفاضل)2 (خدا نخواد گریه کنی گریه تو قاتل دل ابوفاضله)2 (کتاب حق تویی تویی2 گهواره تو مثل رحل کتابه)2 دور فلک مست می چرخش چشمای طفل ربابه <این من و این شور وشرر2 من و پر قنداقه علی اصغر2>2 علی علی علی علی..... علی ادرکنی علی ادرکنی....... علی علی علی علی.....