امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مِهر علی

مِهر علی

با عشق علی هر که سرو کار ندارد                                    خشکیده نهالی است پر وبالی ندارد

اسلام ندیده است چواو مرد فداکار                                            قرآن چو علی محرم اسرار ندارد

آیات و روایات پر از منقبت اوست                                          این فضل الهی است که انکار ندارد

جز درّ تولای علی هیچ متاعی                                                    در عرصه ی میعاد خریدار ندارد

ما غرق گناهیم و ز آتش نهراسیم                                                 آتش به محبان علی کار ندارد

در روز جزا قافله ی خرد نشینان                                                   جز آل علی قافله سالار ندارد