امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

مِهر ولایت

مِهر ولایت

ای مردم عالم به علی روی بیارید                            بر خاک علی چهره ی طاعت بگذارید

بر صفحه ی دل نام علی را بنگارید                            میراث نبی را به وصیتش بسپارید

از غیر علی غیر علی دست بدارید                                  با دست دست خدا را بفشارید

این نصّ کلام الله و این قول رسول است                    با مِهر علی طاعت کونین قبول است