امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

علی علی جانم

علی علی جانم

خوشم که دارم به دل ولایت علی علی جانم             همیشه دارم به لب ثنایت علی علی جانم

حقیقت صومی و صلاتی علی علی جانم                   بحق تو حلال مشکلاتی علی علی جانم

از میلاد تو در شعف باشم                                      شود آیا شبی نجف باشم

خوشا روزی که من ، میان آن حرم ، بشوق بنشسته ام

کنار مرقدت ،گشایم عقده هایم ، ز قلب خسته ام

خوش آمدی ای جمال زیبای کردگاری علی                چه می شود گر به محفل ما قدم گذاری علی

تو خود دانی همه پریشانیم                                               نما رحمی که ما گدایانیم

بیا امشب دگر ، نگاهی کن ز لطف ، بسوی ما همه

نظر بر رهبرم ، نما از مرحمت ، بجان فاطمه

علی جانم علی ، علی جانم علی ، علی جانم علی