امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

علی ولی الله

علی ولی الله

با هر طپشی كه در دل آگاه است                  یــــــك نغمه لا اله الا لله است

هـــر جا كه بلند است ندای توحید                 گلبانگ محمد رسول الله است

تــوحید و نبوت و امامت، هر سه                 از گفتن یك علی ولی الله است

                                                                                 شاعر: حسان