حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

نام علی علیه السلام

نام علی علیه السلام

غریبم آشنایم جز علی نیست                            انیس ناله هایم جزعلی نیست

اسیرم ، مستمندم ، بی نوایم                            خدا دند نوایم جز علی نیست

مناجات و دعا از من نخواهید                           مناجات و دعایم جز علی نیست

دلم تا شهر کوفه پر کشیده                        که من حال و هوایم جز علی نیست