امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

عید سعید

عید سعید

امشب که هوای راز و نیازه

شب مناجات و نمازه

در آسمون باز بازه

شب رازه شب رازه

امشب روشنه شبیه سپیده

به دیده ها نور امیده

آخه شب عید سعیده

شب عیده شب عیده

ندا میاد به گوش رسول الله

نبی بگو علی ولی الله

من کنت مولا علی مولا

علی ولی الله علی ولی الله