امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

فاتح خیبر و بدر

فاتح خیبر و بدر

این دل من میخونه باز

نام مقدس امیرالمومنین

مالک کل هستی و فرمانروای آسمانها و زمین

حیدر حیدر آقام آقام آقام آقام علی مدد

امشب زمین و آسمان دارد به لب

این نغمه بی حدد و  عدد

ای فاتح خیبر و بدر

مولا امیرالمومنین حیدر مدد

حیدر حیدر آقام آقام آقام آقام علی مدد

میگن همه با همهمه

خدا به حق زهرای مرضیه

لعنت بود تا به ابد

بر هر که دشمن آل علیه

حبل المتین

ای شاه دین

ای تک سوار خندق و بدر و حنین

قسمت من کن حرمت

تو روبه حق نام زیبای حسین

حیدر حیدر آقام آقام آقام آقام علی مدد

بیاید با همه دعا کنیم

قسمتمون بشه حریم کبریا

بریم به شهر کربلا

شش گوشه قشنگ شاه اولیا

اسم قشنگ کربلا

همه عاقلا رو مجنون میکنه

حدیث ساقی حرم

همه دلای عالمو خون میکنه

حیدر حیدر آقام آقام آقام آقام علی مدد

با هلهله رقصید

زمین عشق محک خورد

آغوش خدا باز شد و کعبه ترک خورد

این نیست ترک این دهن حیرت کعبه است

لبخند که نه قهقه صورت کعبه است