امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

یا حیدر،حیدر

یا حیدر،حیدر

ای تنها امیر عالمو

طنین هر دمو

زبان بسته ی من

یا حیدر،حیدر

علی جان امشب قفل راز شكسته وا كن

علی جان امشب با دست كریمت مرا دعا كن

علی جان بهر این دل شكسته ی

به خون نشسته ی غمین و خسته ی من

كجایی ای تنها امیر عالمو

طنین هر دمو

زبان بسته ی من

یا حیدر،حیدر

علی جان ممنونم به خاطر اینهمه كرامت

علی جان پوشیدم كفن به شوق و قصد زیارت

علی جان من بی تو كم و فقیرمو

پست و حقیرمو ز زندگی سیرم

علی جان با تو عاشقانه هستمو

همیشه هستمو دگر نمی میرم

یا حیدر،حیدر

علی جان امشب قفل راز شكسته وا كن

علی جان امشب با دست كریمت مرا دعا كن

علی جان بهر این دل شكسته ی

به خون نشسته ی غمین و خسته ی من

كجایی ای تنها امیر عالمو

طنین هر دمو

زبان بسته ی من

یا حیدر،حیدر