امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

علی فقط بود و نبود منه

علی فقط بود و نبود منه

علی فقط بود و نبود منه

این عاشقی تو تار و پود منه

من از اهالی دیار دلم

نجف تمومی وجود منه

یه عمریه عاشق میخونت شدم یا علی یا علی

از پر قنداقه مه دیوونه ات شدم یا علی یا علی

علی فقط بود و نبود منه

این عاشقی تو تار و پود منه

من از اهالی دیار دلم

نجف تمومی وجود منه

می شراب سبو پیمونه

شب سحر صفا میخونه

مست خراب خمار دیوونه

شب شب بارونه شب شب بارونه

یه عمریه عاشق میخونت شدم یا علی یا علی

از پر قنداقه مه دیوونه ات شدم یا علی یا علی

علی علی

زمین منوره تو هاله ی تو

ذخیره ی خداست سلاله ی تو

شب و ستاره آسمون

سحر عاشقیمون

میل صبح شدن نداره

خرابی و مستیمون

دیگه پرسیدن نداره

زمین منوره تو هاله ی تو

ذخیره ی خداست سلاله ی تو

بهشت كوچكه برا هر كسی كه

می گیره وعده ی حواله ی تو

تو آخرین پیام كعبه ای یا علی یا علی

تویی كه اولین امام كعبه ای یا علی یا علی

نور  خدا بهشت ارزونی

چشم خوشه نگاه بارونی

صحن سرا حرم قربونی

تا سحر مهمونی تا سحر مهمونی

می شراب سبو پیمونه

شب سحر صفا میخونه

مست خراب خمار دیوونه

شب شب بارونه شب شب بارونه

چشام خماره شرابه شرابه

حالم خرابه خرابه خرابه

 پیمونه ی عاشقا دست ابو ترابه

به اتكای مدد تو

كرم بی عدد تو

داره این زمین می گرده

گنبد و صحن وسرای تو

حرم پسرای تو

عالمو دیوونه كرده

كسی مقابل تو سد نمی شه

خدا بدون تو صمد نمی شه

گذشتن از گذر سخت صراط

بدون یا علی مدد نمی شه

ظاهر و باطن تموم كهكشون یا علی یا علی

صاحب سندی هفتا آسمون یا علی یا علی

عشق طلب عطش بیماری

دل نظر دعا دلداری

ما نفس تپش بیداری

چه شب سالاری چه شب سالاری

می شراب سبو پیمونه

شب سحر صفا میخونه

مست خراب خمار دیوونه

شب شب بارونه شب شب بارونه

نور  خدا بهشت ارزونی

چشم خوشه نگاه بارونی

صحن سرا حرم قربونی

تا سحر مهمونی تا سحر مهمونی

می شراب سبو پیمونه

شب سحر صفا میخونه

مست خراب خمار دیوونه

شب شب بارونه شب شب بارونه

چشام خماره شرابه شرابه

حالم خرابه خرابه خرابه

جام می عاشقا دست ابو ترابه

اگه خدا یه دفعه دیگه

بره یه طرف دیگه

یه عالم بیافرینه

هیبت مثل شیر تو رو

چشم بی نظیر تو رو

دیگه هیچ كس نمی بینه