امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

چه علی که خالق شده میزبانش

چه علی که خالق شده میزبانش

چه علی که خالق

شده میزبانش

چه علی که کعبه

شده زادگاهش

همه مست فیضش

همه عبد کویش

همه مات قدرش

همه محو جاهش

همگان گدایش

همگان فدایش

همگان رعیت

همگان سپاهش

همه دوست دارش

همه بی قرارش

همه جان نثارش

همه خاک سارش

به حرم طلوعش

به جهان فروغش

به ملک عنایت

به بشر نگاهش

قدمش به کعبه

حرمش به گردون

کرمش به عالم

نعمش به آدم

به خدای منان

به تمام قرآن

به جلال احمد

به مقام حیدر

به کمال زهرا

به وقار زینب

به شبیر و شبر

به بهشت و کوثر

به قتال حمزه

به نبرد مالک

به صفای سلمان

به خلوص بوذر

به حقیقت دین

به تمام ایمان

به حبیب و میثم

به بلال و قنبر

که علیست مولا

که علیست سرور

که علیست هادی

که علیست رهبر

که علیست ظاهر

که علیست باطن

که علیست آدم

که علیست خاتم

چه خوش است که عمری

شب و روز و دائم

ز علی بگویم

ز علی بخوانم

به علی ببالم

به علی بنازم

ز علی بخواهم

ز علی ستانم

که علیست عشقم

که علیست عمرم

که علیست قلبم

که علیست جانم

گر از او نگویم

گر از او نخوانم

به چه کار آید

سخن و زبانم

به فدای حیدر

من و دوستانم

من و دودمانم

من و خاندانم

که علیست مظهر

به خدای کعبه

که علیست یاور

به رسول اکرم

دل اگر که خواهی

نگری خدا را

به خدا علی بین

به خدا علی را

چو حرم دلت را

حرم علی کن

چو علی دو دیده

بگشا علی بین

همه یا علی گو

همه با علی رو

همه دم علی جو

همه جا علی بین

به جهان علی بین

به جنان علی بین

به زمین علی بین

به سما علی بین

چه شوند و یارم

چه برند و هستم

چه دهند و کامم

به علی مطیعم

به علی مریدم

به علی محبم

به علی غلامم

به علی حیاتم

به علی مماتم

که علی امیرم

بود او امامم

بود او رکوعم

بود او سجودم

بود او قنوتم

بود او قیامم

علی ...

بی کسم همه کس و کارم تویی