امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

وجه خدا

وجه خدا

سبک: سرزمین من ...

امشب جمال یارم، دل از همه ربوده

کعبه ز شوق رویش، آغوش خود گشوده

از قدوم او، کعبه گشته پر ز نور

شیعیان کنند، با وجود او غرور

مولا علی جان (4)

خورشید عالم آرا، سر زد بام کعبه

از یمن ولادت، شد زنده نام کعبه

چون شکفته شد، خنده بر لب همه

شادمان شده، هم نبی و فاطمه (2)

مولا علی جان (4)

ای بنت اسد گرفته، یک دسته گل به دستش

امشب صفا و مروه، گردیده مست مستش

عشق من علی، روح من علی، جان من علی

دلبرم علی، هست روان من علی (2)

مولا علی جان (4)

امشب به کل هستی، بخشیده او طراوت

به روی دست احمد، قرآن کند تلاوت

پر گرفته دل، سوی ایوان نجف

من به خاطرش، داده ام توان ز کف(2)

مولا علی جان (4)

جز راه عشق مولا، راهی نمی پذیرم

تا لحظه های آخر من یا علی بگویم

یا علی بیا، گشته ام اسیر تو

چون ندیده ام، آیتی نظیر تو (2)

مولا علی جان (4)