امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

روح عبادات

روح عبادات

سبک: بارونی از ستاره ها ...

کرده مرا اسیر خود، عشق تو ای شه نجف

خانه به خانه کو به کو، می کشی ام به هر طرف

ای مِی ناب من علی، یا علی، جام شراب من علی، یا علی

(مست تولای توأم، یا علی) (2)

خورده دلم گره به گیسوی تو

 حیدری ام علی مدد یا علی

قبله من طاق دو  ابروی   تو

  حیدری ام علی مد یا  علی

علی مدد علی مدد علی مدد یا علی(4)

از همه دل بریده ام، دل به تو بسته ام علی

تا که دمی نظر کنی، بر دل خسته ام علی

ای همه حاصلم علی، یا علی، عشق تو قاتلم علی، یا علی

(خاک کف پای توأم، یا علی)(2)

کن نظر ای روح مناجات من

حیدری ام علی مدد یا علی

باده  بده  پیر   خرابات   من

حیدری ام علی مدد یا علی

علی مدد علی مدد علی مدد یا علی (4)

ای  مه  دلربای  من،  هر  نفسم  ثنای  تو

بود و نبود من علی، از نفس و ثنای تو

ای مِی و مستی ام علی، یا علی، ای همه هستی ام علی، یا علی

(مشتاق دیدار توأم، یا علی)(2)

حلقه به گوش در  مِی  خانه ام

  حیدری ام   علی  مدد  یا  علی

مست  توام  ای  شه  یکدانه ام

  حیدری ام   علی  مدد  یا  علی

علی مدد علی مدد علی مدد یا علی (4)