امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

نور علی مرتضی

نور علی مرتضی

سر زد ز عرش کبریا، به به

نور علی مرتضی، به به

عرش  خدا زیور شده، به به

بنت اسد مادر شده، به به

 

نور جلی آمد، مولا علی آمد (2)

 

تا جلوه گر شد در ملک، به به

عبد خدا شد چاکرت، به به

میلاد     مولا    آمده،    به به

همراه   زهرا   آمده، به به

 

نور جلی آمد، مولا علی آمد (2)

 

ساقی چه شد پیمانه ات، به به

شمع و گل و پروانه ات، به به

من  خادم  این در شدم، به به

دیوانه     حیدر   شدم،   به به

 

نور جلی آمد، مولا علی آمد (2)

 

من  در تمنای علی، به به

مست تولای علی، به به

هر دم زنم ناد علی، به به

ذکر لبم باشد، علی به به

 

نور جلی آمد، مولا علی آمد (2)