اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

یار با صفا

یار با صفا

از میان کعبه آن جانانه می آید

ساقی کوثر از آن میخانه می آید

دل  چو  پروانه  گشته مستانه

از درون کعبه آید صاحب خانه

 

دلبر من، یا علی مولا

حیدر من، یا علی مولا

صفای  من، وفای من

ساقی  من،   باقی  من

یا علی مولا (4)

در میان دلبران آن دلربا آمد

حق رضا داد و زبیتش مرتضی آمد

مـــــــاه  آمد،  از  خدا    آمد

بهر  استقبال  یارش   مصطفی  آمد

 

دلبر من، یا علی مولا

حیدر من، یا علی مولا

صفای  من، وفای من

ساقی  من،  باقی  من

یا علی مولا (4)

 

مادری آید به دستش یار دلبندش

عالم هستی شده سر مست لبخندش

کعبه  زیبا  شد،  دل  مصفا شد

نغمه   نادِ   علیاً،   ذکر  دلها  شد

 

دلبر من، یا علی مولا

حیدر من، یا علی مولا

صفای  من، وفای من

ساقی  من،  باقی  من

یا علی مولا (4)