امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

یار با صفا

یار با صفا

از میان کعبه آن جانانه می آید

ساقی کوثر از آن میخانه می آید

دل  چو  پروانه  گشته مستانه

از درون کعبه آید صاحب خانه

دلبر من، یا علی مولا

حیدر من، یا علی مولا

صفای  من، وفای من

ساقی  من،   باقی  من

یا علی مولا (4)

در میان دلبران آن دلربا آمد

حق رضا داد و زبیتش مرتضی آمد

مـــــــاه  آمد،  از  خدا    آمد

بهر  استقبال  یارش   مصطفی  آمد

دلبر من، یا علی مولا

حیدر من، یا علی مولا

صفای  من، وفای من

ساقی  من،  باقی  من

یا علی مولا (4)

مادری آید به دستش یار دلبندش

عالم هستی شده سر مست لبخندش

کعبه  زیبا  شد،  دل  مصفا شد

نغمه   نادِ   علیاً،   ذکر  دلها  شد

دلبر من، یا علی مولا

حیدر من، یا علی مولا

صفای  من، وفای من

ساقی  من،  باقی  من

یا علی مولا (4)