امروز چهار شنبه 19 بهمن 1401

نمایش جزئیات

یار مظلومان

یار مظلومان

ز  نجف  بوی  رحمت  آمد،  عید  ولایت  آمد،  جشن  ولایت  آمد

آمد کسی که وجه رب العالمین است

روز ولادت امیرالمومنین است

دلبر  و  دلدار  آمده

 حیدر کرّار آمده

مولانا (علی علی جان) (4)

گل   زیبای  هستی  آمد،  هنگام   مستی   آمد،   هنگام  مستی   آمد

کعبه صدف باشد علی چون گوهر او

 جانم فدای خاک پای مادر او

عالم همه در بند او

  دیوانه لبخند او

مولانا (علی علی جان) (4)

ز  ره  آمد  همتای  زهرا،  یار و وصی  طاها، یار و  وصی  طاها

آرامش جان و دل  پیمبر آمد

  یاور مظلومان و جدّ رهبر آمد

پیر و راه حیدرم

من جان نثار رهبرم

مولانا( علی علی جان) (4)