امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

عشق مولا

عشق مولا

 

لهجه مشهدی ...

 

ای   ساقی   کوثر   تشنه   مِی خونَتُم   مو

نمی دونی  چقدر دوستِ  دِرُم  دیونَتُم  مو

 

(یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مولا) (2)

 

اسم   خودمو  بِلَد  نبودُم  تو  رو   مِشناختُم

یه قاب عکس از عشق تو علی تُو دلُم ساختُم

 

(یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مولا) (2)

 

الهی  که  من  فدات  بشُم  یا  علی  مولا

قــــــــــربون زن و بچه هات بِشُم یا علی مولا

 

(یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مولا) (2)

 

یا  علی  میگم  تا  دم  سحر  تا  باشُم  امشب

کــــــــــــفتر دلم  پر  می زنه  تو  نجف  امشب

 

(یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مولا) (2)

 

عیدی  ما  یادت  نره،  یا  علی  مولا

  ما رو ببر تا کربلا، یا علی مولا

ما رو ببر به کاظمین، یا  علی  مولا

ما رو ببر به مدینه، یا علی مولا

حاجات ما را کن روا، یا علی  مولا

مرضای ما بده، شفا، یا علی مولا