امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

مشکل گشا علی

مشکل گشا علی

سبک، مهدی اکبری (پنجره فولاد رضا ...) و ساده خونی

قربون  نام  تو  علی

مولا  مولا   فدات بشم

حرف دلم  با تو اینه

با     دلت   آشنا    بشم

با دستای  مهربونت

کاشکی به من کرم کنی

مولا سوی تو اومدم

 می میرم  گر  ردم کنی

دار  و   ندار  من

عــــلی

عشق  و قرار من

عـــلی

بــاغ  و  بهار من

عـــلی

مولا علی، مولا علی (4)

مولا تو رو هر کی بخواد

قلبش   باید   بلور   باشه

هر کی که عشقش  خدائه

از خود باید به دور باشه

بر  من  اگر  نظر   کنی

خاکم  اما   طلا   می شم

وقتی   نام  تو   می برم

با  خوبا  هم صدا می شم

کنم     صدای

یا عــــلی

شوم      فدایت

یا عــــلی

من خاک پایت

یا عــــلی

مولا علی، مولا علی (4)

مولا این دل شکسته رو

جان زهرا عنایتی

آخه  مشکل  گشا  تویی

مولا مولا عنایتی

عشق  دلها  تویی  علی

گنج عالم، ولایته

این که مولای ما  تویی

بهر شیعه کفایته

راز و  نیاز  من

عــــلی مولا

سوز و گداز من

عــــلی مولا

عشق و نیاز  من

عــــلی مولا

مولا علی، مولا علی (4)

آقا       قربون       غربتت

اون غصه های  مدینه ات

از اون شبهای بی کسی ات

داغ   مانده   به   سینه ات

غصب    حق   غدیر   خم

اون عهدی که شکسته شد

از    اون    خونه   نِشستَنا

از اون دستی که بسته شد

امام مظلومم        عـــــلی

رهبر معصومم     عـــــلی

غریب مکتومم     عـــــلی

مولا علی، مولا علی (4)