امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

یار نبی

یار نبی

سبک: مهدی اکبری (پنجره فولاد رضا ...) و ساده خوانی

مژده به اهل ولا، میلاد حیدر رسید

مخزن اسرار حق، ساقی کوثر رسید

منبع  جو  و سخا، ولی  داور رسید

مظهر لطف خدا، شافع محشر  رسید

علی علی یا علی، علی علی یا علی (2)

جهان منور شده، ز نور روی علی

ز پر تو نور او، شمس و قمر منجلی

سیزده ماه رجب، ز پرده آمد  ولی

 قبله   اهل   صفا،   آیت  اکبر  رسید

علی علی یا علی، علی علی یا علی (2)

نام شریفش علی، ز نام پروردگار

علم و کمال و ادب، همه به او واگذار

حامی و یا ر نبی، ستوده  کردگار

علیم   ملک  بقا  صاحب  نبر   رسید

علی علی یا علی، علی علی یا علی (2)

فرشتگان را دبیر، به مومنین پیشوا

پیمبران   را    امیر،   به   اولیا  مقتدا

جهانیان  را  دلیل  به  متقین رهنما

به گمرهان جهان، دلیل و رهبر رسید

علی علی یا علی، علی علی یا علی (2)