امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

شوق یار

شوق یار

سبک: عاشق و سرمست توأم ... و ساده خوانی

مست  مِی الستتم،  مولا   علی جان

سائل هر دو دستتم،   مولا علی جان

حیرون  ناز شستتم، مولا علی جان

واله  و  مست مستتم، مولا علی جان

مولا مولا یا علی مدد (4)

صرف تو شد هست من، مولا علی جان

از کوچکی تا به حالام مولا علی جان

دستم  و  مادرم  گرفت،  مولا علی جان

یا  علی  گفت  او برام مولا علی جان

قدم   قدم   رفتم    و   همراه   تو   بودم

نذر   تو   شد جوونی  و، بود و نبودم

مولا مولا یا علی مدد (4)

دلم  به  عشقت اسیره، مولا علی جان

به  شوق  تو پر می گیره، مولا علی جان

برای تو سر به زیره، مولا علی جان

 رو خاک پاهات می میره، مولا علی جان

مولا مولا یا علی مدد (4)

صحن و سرا و ایوونت چه صفایی داره

عرش  خدای  عشقه  و  همتا  نداره

ضریح  تو  دل  می بره  از  توی  سینه

می بره دل رو از نجف سوی مدینه

مولا مولا یا علی مدد (4)