امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

امید لقا

امید لقا

ساق کوثر (2) یا علی حیدر (2)

هستی زهرا (2) جان پیغمبر (2)

(ذکر  تو  گیرم،  یا   علی  مولا

تا  که  بمیرم   یا  علی  مولا (2)

ای امیرم یا علی مولا (2)

بر دو عالم ای امیر مه لقا   (یا حیدر) 

  در دم آخر کنار من بیا (یا حیدر)

(باده ناب مستی ام، ای همه هستی ام

یا علی مولا،  یا علی مولا ) (2)

ای امیرم یا علی مولا (2)

از همه رَستم (2)  با تو پیوستم (2)

بی تو می میرم (2) ای همه هستم (2)

(ای    دلدارم،      یا   علی    مولا

عشق  تو  دارم،  یا   علی  مولا ) (4)

ای امیرم یا علی مولا (2)

صحن ایوان نجف دیـــــدنی ست (یا حیدر)

چــــــون جمال دل کِشت پوسیدنی ست (یا حیدر)

(ورد  لب  من  نام  تو،  هـــستم غلام تو

یا علی مولا – یا علی مولا ) (2)

ای امیرم یا علی مولا (2)