اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

حاج محمد طاهری-شور زیبا در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام

حاج محمد طاهری-شور زیبا در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام

من کی ام حبل المتینم
من کی ام  حق الیقینم
من کی ام باب المرادم
من کی ام فتح المبینم

من کی ام کهف امانم
من کی ام حصن حصینم
من کی ام شیرین کلامم
من کی ام شور آفرینم

من کی ام مهر سپهرم
من کی ام ماه بنینم
من علی عالی اعلا امیرالمومنینم ...

علی علی علی .....

من کی ام دریای جودم
من کی ام تیر وجودم
من کی ام جان رکوعم
من کی ام روح سجودم

من کی ام سر تا قیامت
من کی ام رمز قعودم
من کی ام ایمان و دینم
من کی ام غیب و شهودم

من کی ام آغاز و پایان
من کی ام یار و معینم
من علی عالی اعلا امیر المومنینم ...

علی مولا حیدر ...علی مولا حیدر

علی علی علی علی ......

من کی ام در آسمانم
من کی ام در کهکشانم
من کی ام پیدا چو جسمم
من کی ام پنهان چو جانم

من کی ام بالای وحیم
من کی ام فوق بیانم
من کی ام روح وجودم
من کی ام جان جهانم

من کی ام سر تا به پا معراج رب العالمینم
من علی عالی اعلا امیرالمومنینم .....

علی علی علی علی .......