اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

ای ساقی کوثر یا علی-حاج محمود كریمی

ای ساقی کوثر یا علی-حاج محمود كریمی

ای ساقی کوثر یا علی

ای فاتح خیبر یا علی

    هویاعلی،هویاعلی، علی علی علی حق، یا علی

***

از همه خوبان تو برتری

به کل عالم تو سروری

بهانه ی خلقت نبی

تویی که تیغ پیمبری

خدا گر از دیده مخفی است

تویی که مرآت داوری

باب حسنین و زینبین

تو عشق زهرای اطهری

شه نجف،شه نجف، صاحب تیغ دو سر یاعلی

هویاعلی،هویاعلی، علی علی علی حق، یا علی

***

آنکه نورش به ظلمت آسمان ضیاست

وانکه بویش به گلشن این جهان صفاست

حیدر است   آنکه خارج از حد و فهم ماست

مانده ام من خدا علی یا علی خداست

***

زره آمده حجت داور

مست مستم  من از جام حیدر

علی یا علی یا علی  حیدر

***

دل و دلبر مصطفا آمد

دل دیوانه را صفا آمد

خداوند عشق و وفا آمد

همه هستی فاطمه حیدر

علی یا علی یا علی  حیدر

***

نتوانم بگویم خدایی

نه اینکه تو از خدا جدایی

به دل بیمار من شفایی

دل من اسیر دام حیدر

علی یا علی یا علی  حیدر

***

تو طبیب  قلب و جان مایی

تو همه دین و ایمان مایی

تو امیری و سلطان مایی

به روی قلب من نام حیدر

علی یا علی یا علی  حیدر

***

به لبم رسیده جانم

تو بیا که زنده  مانم

پس از آنکه من نمانم

به چکار خواهی آمد

همه آهوان صحرا سر خود نهاده در کف

به امید انکه روزی به شکار خواهی آمد

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

علی یا علی یا علی حیدر

***

دل و دلبر مصطفا آمد

دل دیوانه را صفا آمد

خداوند عشق و وفا آمد

همه هستی فاطمه حیدر

علی یا علی یا علی  حیدر

***

آنکه نورش به ظلمت آسمان ضیاست

وانکه بویش به گلشن این جهان صفاست

حیدر است   آنکه خارج از حد و فهم ماست

مانده ام من خدا علی یا علی خداست

علی یا علی یا علی  حیدر