اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

مدح مشکل گشای عالم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام _ مرحوم سید علی اصغر رضوی

مدح مشکل گشای عالم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام _ مرحوم سید علی اصغر رضوی

دریا دلیمو ،منت دریا نمی کشیم
خم خانه ایم و منت مینا نمی کشیم
طورست ،خلوت دل و سیناست سینه ام
ما ناز طور و منت سینا نمی کشیم
تا قطره های اشک به دامن روانه است
ما ناز شبنم سحری را نمی کشیم
یک سینه ناله ایم ولی بی هوای دوست
بال و پری به عالم بالا نمی کشیم
مجنون کشید رخت به صحرا ولیک ما
دیوانه ایم دیوانه ایم و رخت به صحرا نمی کشیم

*همه غزل استاد محمد علی مجاهدی (پروانه) تو این یه بیته*

دامن کشیده ایم ز دست کسان ولی
دست طلب ز دامن مولا نمی کشیم
پروانه ایم و طالب دیدار یکدلیم
ما ناز شمع انجمن آرا نمی کشیم
هو همه جا علی علی
صدق و صفا علی علی
کنز خفا ، علی علی
شمس ضحی ، علی علی
کعبه علی ، منا علی
مروه علی ، صفا علی
خیف علی ، منا علی
رو زبلا ، علی علی
هو همه جا ، علی علی
یا علی یا علی یا علی 2
رکن علی ، حرم علی
لوح علی ، قلم علی
میر علی ، حکم علی
در دو سرا ،علی علی
یا علی یا علی یا علی 2