امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

در حال نشاط و غم علی می گویم - سید مجید بنی فاطمه

در حال نشاط و غم علی می گویم - سید مجید بنی فاطمه

در حال نشاط و غم علی می گویم عمریست که دم به دم علی می گویم در حال نشاط و غم علی می گویم عمریست علی گفته ام ،ان شاالله .... تا آخر عمر هم علی می گویم 5

با عشق علی ستاره بر می گردد 2 خورشید به یک اشاره بر می گردد بر مرده اگر محب حیدر بدمد جانش به تنش دوباره بر می گردد 2 علی مولا مولا ....6 دل سوز و گداز از علی می گیرد 2 صد نغمه ی تازه از علی می گیرد جبریل همیشه اول هر کاری می آید اجازه از علی می گیرد 3 علی مولا مولا .....5 (ماهی تو که بر بام شکوه آمده است آیینه ز حسنت به ستوه آمده است )2 خورشید اگر گرم تماشای نیست (دل گیر نشو ،دل گیر نشو ز پشت کوه آمده است )2 علی مولا مولا 8 (بی ذکر علی صومعه و دیری نیست کس را پی درک ذات او سیری نیست)2 گویند که از غیر علی چشم بپوش (هر جا نگرم علی بود ،غیری نیست)4 علی مولا مولا 6 (خورشید ز شهر مکه چون سر می زد در سینه کبوتر دلم پر می زد)2 وقتی به حریم کعبه رفتم دیدم هستی در خانه ی علی در میزد .... علی مولا مولا 6 علی امام من است و منم غلام علی 2 هزار جان گرامی فدای نام علی 2