امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

در حال نشاط و غم علی می گویم - سید مجید بنی فاطمه

در حال نشاط و غم علی می گویم - سید مجید بنی فاطمه

در حال نشاط و غم علی می گویم
عمریست که دم به دم علی می گویم
در حال نشاط و غم علی می گویم
عمریست علی گفته ام ،ان شاالله ....
تا آخر عمر هم علی می گویم 5

با عشق علی ستاره بر می گردد 2
خورشید به یک اشاره بر می گردد
بر مرده اگر محب حیدر بدمد
جانش به تنش دوباره بر می گردد 2
علی مولا مولا ....6
دل سوز و گداز از علی می گیرد 2
صد نغمه ی تازه از علی می گیرد
جبریل همیشه اول هر کاری
می آید اجازه از علی می گیرد 3
علی مولا مولا .....5
(ماهی تو که بر بام شکوه آمده است
آیینه ز حسنت به ستوه آمده است )2
خورشید اگر گرم تماشای نیست
(دل گیر نشو ،دل گیر نشو ز پشت کوه آمده است )2
علی مولا مولا 8
(بی ذکر علی صومعه و دیری نیست
کس را پی درک ذات او سیری نیست)2
گویند که از غیر علی چشم بپوش
(هر جا نگرم علی بود ،غیری نیست)4
علی مولا مولا 6
(خورشید ز شهر مکه چون سر می زد
در سینه کبوتر دلم پر می زد)2
وقتی به حریم کعبه رفتم دیدم
هستی در خانه ی علی در میزد ....
علی مولا مولا 6
علی امام من است و منم غلام علی 2
هزار جان گرامی فدای نام علی 2