امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

بی قرار و قلندر و مستم- حاج محمد كمیل

بی قرار و قلندر و مستم- حاج محمد كمیل

بی قرار و قلندر و مستم چشم در چشم دلبر و مستم میزنم پر در آسمان علی در هوایش کبوتر و مستم

مولانا علی... مولانا علی... مولانا علی...

آمدم زیر سایه مولا حال من حال دیگر و مستم نکشم منت شراب امشب بر لبم ذکر حیدر و مستم

مولانا علی...مولانا علی... مولانا علی...

دست بوس ابوذر و سلمان خاک نعلین قنبر و مستم علوی مذهبم خدا را شکر من به تاب و تبم خدا را شکر

مولانا علی...مولانا علی... مولانا علی...