امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

مدح _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام_حجة الاسلام میرزامحمدی

مدح _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام_حجة الاسلام میرزامحمدی

علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتراست ز دنیا و آنچه در دنیاست شکسته باد دهانی که بی علی باز است بریده باد زبانی که بی علی گویاست ثواب نیست ثوابی که بی علی باشد نماز نیست نمازی که بی علی برجاست کننده در خیبر،بود وصی رسول نه آنکه کرد فرار ازجهاد،عقل کجاست؟ کسی که گفت"سلونی"سزد امامت را نه آن کسی که به" لولا"به جهل خود گویاست کسی که جای نبی خفت جانشین نبیست نه آن که راحتی جان خویش را میخواست به روز حشر مرا با خود کاری نیست بهشت من همه در صورت علی پیداست (هر صفا با علی صفا دارد هرکسی با علی خدا دارد روی قلب ستاره ها بنویسید مثل آقای ما کجا دارد)2 چه کسی جز امام اول ما پسرش شهر کربلا دارد؟ هر چه دارد مسیح مریم از خاک نعلین مرتضی دارد (وقت معراج جز علی چه کسی جا به دوش فرشته ها دارد؟)2 یا کدامین بزرگ این دنیا دور خود این قدر گدا دارد؟ عشق اگر عشق هم بود تنها با ولای علی بها دارد آیت "والی الولی"مددی صد و ده بار یاعلی مددی