امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

سرود_ ميلاد علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمد رضا طاهری

سرود_ ميلاد علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمد رضا طاهری

دوست دارم باب(ا3) روزت مبارک
(مست مست مست مستم
از شراب حوض کوثر
عاشق حسین که باشی
پدر تو میشه حیدر)2
[(دیگه سایه ش رو سرمه
پدر حسین پدرمه)2
(ذکر پیر و جوون علیه
عشق خدا بدون علیه
روز پدرمون علیه)2]2
دوست دارم بابا3 روزت مبارک
(مست مست مست مستم
حیدره فقط امیرم
تو نجف روز پدر رو
آرزومه جشن بگیرم)3
[میدونی آقا حیدریم2
شب  قدر نجف میبریم]3
(امشب در خونت که میرم
بازم دامنتو میگیرم)3
حیدر بگو بمیر میمیرم
دوست دارم بابا(3) روزت مبارک
(مست مست مست مستم
حرف کربلا شد امشب
ما غلام بچه هاتیم
مخصوصا حسین و زینب)3
حسین حسین حسین حسین
بوی فاطمه داره نجف
شور علقمه داره نجف
مولا پسرتو نگاه کن
مولا بیا برام دعا کن
ما رو راهی کربلا کن
دوست دارم بابا(3) روزت مبارک
مست مست مست مستم
توی کشور حسینی
انقلاب ما جهانی
شد به برکت خمینی
همه دشمنند با ما ولی
تو رو عشقه ای سید علی
(مردم اونی که حیدریه
تنها مطیع رهبریه)2
این هم کلام آخریمه
دوست دارم آقا3 رهبریت مبارک
به مولا علی مولا3 علی مولا علی مولا