امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود _ميلاد آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج حسین سازور

سرود _ميلاد آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج حسین سازور

ذکر اهل آسمون شد قل هوالله آمده از کعبه بیرون اسدالله شده ورد دلم علی ولی الله (با تمام تارو پودم میگم از عمق وجودم از ازل حیدری بودم2)2 <به صفای قدمت دلم (جوونه)3 خون من به پیش پای تو (روونه)3 عشق مرتضی علی فوق جنونه2>2 <علی مولا علی مولاعلی مولا2 علی مولا علی مولا2>3 ذکر اهل آسمان شد قل هوالله آمده از کعبه بیرون اسدالله شده ورد این دلم علی ولی الله <با تمام تاروپودم میگم از عمق وجودم از ازل حیدری بودم2>2 وقتی پای صحبت این عشق پاکه تا قیامت دیگه کعبه سینه چاکه روز محشر عاشقی بر تو ملاکه شد چراغون آسمونا غرق نوره کهکشونا اومده حیدر به دنیا2 امشب از مستونگی کارم (تمومه)3 هر کی مجنونت نشد عشقش (حرومه)3 مرتضی مثل خدا ختم کلومه2 <علی مولا علی مولا علی مولا2 علی مولا علی مولا2>2 یاعلی اومدی عشقت دلم برد خدا با تو خودشو به دنیا آورد روح تو بزرگ بود و کعبه ترک خورد شکر حق عشق تو رو دلم (خریده)3 خدا عکسشو تو صورتت (کشیده)3 هر کی تو رو دیده خدا رو دیده2 علی مولا علی مولا علی مولا3 امپراطور زمین و آسمانی تویی شیر معرکه تو پهلوونی تو بهشت ما رو کنارت مینشونی خدا داده صد سلامت داده اختیار تامت کعبه رو زده به نامت <این سخن سرود این قلب (دیوونه ست)3 همه جا گشتم،نگرد علی (یه دونه ست)3>2 گنج عشقت توی این دل دیوونه ست علی مولا علی مولا علی مولا3 با وجودی که مراد همه هستی عاشقونه مرید فاطمه هستی تو مربی شه علقمه هستی زندگیم در اختیارت حاضرم به افتخارت سر بدم به ذوالفقارت دلم از منطق وعقل (شد آزاد)3 واسه درکت عشق،به منطق (جواب داد)3 تو خدایی تو لباس آدمی زاد2 علی مولا علی مولا علی مولا3 زده حق روز ازل به عشق دلبر قرعه مردی و آقایی محشر در اومد قرعه عشق به نام حیدر خودش هیچ بچشو بشناس معروفه به اشجع الناس خود حیدر،یه علی عباس دستارو بالا بیارید (ای جوونا)3 یه طوری کف بزنید تو رو (به قرآن)3 صداشو بشنوه حزب الله لبنان2 علی مولا علی مولا علی مولا3