امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود_مشکل گشای عالم آقاعلی ابن ابیطالب علیه السلام_حاج محمد رضا طاهری

سرود_مشکل گشای عالم آقاعلی ابن ابیطالب علیه السلام_حاج محمد رضا طاهری

( چه خبراییه کنار کعبه ، میگن عوض شده مدار کعبه ) 2 ( باید که بت ها رو بریزه بیرون صابخونه ی جدیدی داره کعبه ) 2 توی دلش یه رازه ، دائم داره می نازه 2 دیوار شکافته از هم ، مثل آغوشه بازه خورشید در میزنه ، توحید سر میزنه مکه دور سر حیدر پر میزنه بالاخره ابوالعجائب اومد کابوس لشکر محارب اومد که علی ابن ابیطالب اومد 2 ( چه خبراییه کنار کعبه 2 میگن عوض شده مدار کعبه 2 ( باید که بت ها رو بریزه بیرون صاحب خونه ی جدیدی داره کعبه ) 2)2 امیر کل ما خلق علیه خلق انس من علق علیه کی گفته حق با علیه جماعت خدا میگه که خود حق علیه 2 سرچشمه ی حیاته ، قرآن محکماته رمز عبور ما از روی پل صراطه هم تفسیر خداست ، هم تصویر خداست ذکر ختم رسل ، حیدر شیر خداست اوج تکامله بشر رسیده شیر میدونه خطر رسیده صاحب شمشیر دوسر رسیده ( چه خبراییه کنار کعبه 2 میگن عوض شده مدار کعبه 2) 2 ( باید که بت ها رو بریزه بیرون صاحب خونه ی جدیدی داره کعبه )2 از آسمون داره میاد بشارت 2 روز پدر بیاین بریم زیارت می خوایم بریم دیدن اون بابایی که دل بچه هاشو برده غارت 2 (روز علی مبارک 2، جشن ولی مبارک)2 آغاز رهبری سید علی مبارک بعد از پیر خمین 2 ، تاج شاه حنین شد حالا نصیب (این فرزند حسین)2 از آسمون اگه بلا بباره ایران ما که علوی مداره دیگه با خامنه ای غم نداره 2 (چه خبراییه کنار کعبه 2 میگن عوض شده مدار کعبه 2) 2 باید که بت ها رو بریزه بیرون 2 صاحب خونه ی جدیدی داره کعبه توی دلش یه رازه ، دائم داره می نازه 2 دیوار شکافته از هم ، مثل آغوش بازه خورشید در میزنه ، توحید سر میزنه 2 مکه دور سر حیدر پر میزنه بالاخره ابوالعجائب اومد 2 کابوس لشکر محارب اومد که علی ابن ابیطالب اومد علی علی علی ......