اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

سرود _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

سرود _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

( به آسمان متصلم ، زبام علی
به آسمان متصلم ، زجام علی
سرشته شد آب و گلم
به نام علی و آل علی تمام دلم 2
( ای صاحب ذوالفقار ، مولا علی جان
ای جلوه کردگار ، مولا علی جان2 ) 3
مولا علی علی علی علی علی علی ...
(همین است وهمین است و همین است2
فقط حیدر امیرالمومنین است 2) 2
( ای صاحب ذوالفقار مولا علی جان
ای جلوه کردگار مولا علی جان 2 ) 3
مولا علی علی علی علی علی علی علی ...
فقط ذات خدا داند علی کیست 2
که همتای علی غیر از علی نیست 2
( ای صاحب ذوالفقار مولا علی جان
ای جلوه کردگار مولا علی جان 2 )3
دلم گوهر و نشسته دررقلب صدف 2
همین سرپناه به جان من داده شرف
که تا زنده ام،پناهنده ام،به شاه نجف2
رسیدی بر همه حجت تمام است
تویی که خانه ات بیت الحرام است
عیان شد از همان روز ولادت
به کل ماسوی داری ولایت 2
( ای صاحب ذوالفقار مولا علی جان
ای جلوه کردگار مولا علی جان 2 )3
همین است وهمین است و همین است2
فقط حیدر امیرالمومنین است 2
مولا علی علی علی علی علی ...
یا مشکل گشا علی ...
( ای صاحب ذوالفقار مولا علی جان
ای جلوه کردگار مولا علی جان 2 )3
به عالم ولی شدی به حکم ازلی 2
تو عبدی ولی،چو ذات حق بی بدلی 2
اسیر توام،فقیر توام،علی یاعلی 2
به جان من ، تو جانانی علی جان
منم عبد و تو سلطانی علی جان
خوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا جانی که جانانش تو باشی
مولا علی یا علی مولا علی جان
( امیرالمومنین یا شاه مردان
دل ناشاد ما را شاد گردان ) 2
همین است و همین است و همین است
فقط حیدر امیرالمومنین است ....
مولا علی یا علی مولا علی جان ...
علی .....