امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

مدح زیبا _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

مدح زیبا _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمود کریمی

( تا رخت ای ماه پدیدارشد یوسف یعقوب گرفتارشد ) 2 کعبه فقط خاک وگل و سنگ بود آمدی ومعدن اسرارشد کعبه درآغوش زمین خوابِ خواب با نفس قدس تو بیدارشد کعبه نمیخواست که بیرون شوی چشم نبی دیده و ناچار شد کعبه در بسته ی خود باز کرد معنی توحید پدیدار شد آمدی از عرش خبر میرسد تن تنه ی "کیف بشر" میرسد «ها عَلی بَشرٌ کیفَ بَشَر. رَبُّهُ فیه تجلّی و ظَهَر» وقت نبردت شد و پروردگار باز به وجد آمد از این تارومار مانده ام اینجا که تویی وقت رزم یا که خدا آمده در کارزار وای که حتی ملک الموت هم میکند از پیش نگاهت فرار پشت ندارد زرهت پشت تو نیست بجز یکسره سنگ مزار خصم به میدان نزده شد دونیم به به از این حیدر و این ذوالفقار نقش به پیشانی تو فاطمه است ذکررجزخوانی تو فاطمه است 2 نیست غمی شوق شما تاکه هست 2 هست گدا سفره ی آقا که هست ( گفت به مجنون که چه داری برو گفت در این دل غم لیلا که هست ) 2 هرچه بلا هست چه غم ، باک نیست بر سر ما سایه ی مولا که هست پیش تو گیریم نداریم جا خب قسم حضرت زهرا که هست خصم کجا و حرم دخترش بر سر آن پرچم سقاکه هست شکر امیرآمد ونعم الامیر دست تهی آمده دستم بگیر پیش تو گیریم نداریم جا خب قسم حضرت زهرا که هست خصم کجا و حرم دخترش بر سر آن پرچم سقاکه هست شکر امیرآمد ونعم الامیر دست تهی آمده دستم بگیر