امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمد طاهری

سرود _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمد طاهری

((برتر از مسیحایی زندگی زهرایی فصل سبز رویایی نوبر خدایی 2 )2 آیینه کبریا علی علی علی 3 ودیعه لافتی علی علی علی (مددی یا مرتضی علی علی علی)6) 2 ( رمز و راز تدبیری سرنوشت و تقدیری )2 ( هرکی با حسین باشه دستشو میگیری ) 2 صاحب مشیتی علی علی علی 2 دیباچه حکمتی علی علی علی ( تو هدف خلقتی علی علی علی )2 آیینه کبریا علی علی علی 2 ودیعه لافتی علی علی علی مددی یا مرتضی علی علی علی 4 (من به تو بدهکارم2 تو شدی خریدارم)2 (کی به جز شما میشه،صاحب اختیارم )2 عاشقی با چشم تر علی علی علی 2 ( صدا میزنه پدر علی علی علی منو زیارت ببر علی علی علی )2 آیینه کبریا علی علی علی ودیعه لافتی علی علی علی مددی یا مرتضی علی علی علی ...