امروز سه شنبه 25 مرداد 1401

نمایش جزئیات

قسمت پایانی روضه و توسل به حضرت قاسم سلام الله علیه شب ششم محرم۱۴۰۰ به نفس سیدمجیدبنی فاطمه

قسمت پایانی  روضه و توسل به حضرت قاسم سلام الله علیه شب ششم محرم۱۴۰۰ به نفس  سیدمجیدبنی فاطمه

بیا عمو!
بیا ببین که اومده بابا، عمو!

این همه نیزه اومد از کجا، عمو!
بیا که موندم زیر دست و پا، عمو!

موهام عمو!
کشیده شد، شکسته بازوهام عمو!

سنگا همش خورده به اَبروهام عمو!
شبیه زهرا شده پهلوهام عمو!

چی میشه جسم بی زره
که مونده زیر مَرکبا

دیگه حتی بعیده که
جا شه این تن روی عبا

زخمای تنم، میسوزه ولی
من آخر شدم، هم قد علی