امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

مدح زیبا _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

مدح زیبا _ آقا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

دلم غیر ایوان پناهی نداشت

دلم زائری بود و راهی نداشت

دلم در بساطش جز آهی نداشت

علی داشت آن را که شاهی نداشت

به دور امیر کرم گشته ام

صد و ده قدم در حرم گشته ام

به او گفتم ای شاه راهم بده

امان نامه ای بر گناهم بده

لیاقت به یک دم نگاهم بده

پناهی ندارم پناهم بده

صدا زد پریشانیت با علی

اگر خسته جانی بگو یا علی

همین لحظه ها بود پیدا شدم

علی گفتمو از زمین پا شدم

شب و روز حیران مولا شدم

 گدا بودم او خواست آقا شدم

( دل من بدون علی بی کس است

بمیرم علی را ببینم بس است ) 2

اگر چه منم قطره دریا علیست

اگر چه منم عبد مولا علیست

غمی نیست حالا که با حیدرم

یقین می کنم از دو عالم سرم

امیری نداریم الا علی

اگر خسته جانی بگو یا علی

تحمل به این نور لابد نبود

ترک خوردن کعبه بی خود نبود

و کعبه که جای تردد نبود

پس اینها فقط یک تولد نبود

خدا خواست ثابت کند در جهان

علی هست یکتاترین در جهان

فقیری که انگشتر از او گرفت

سلیمان شد و ذکر یاهو گرفت

( زمین تخت او آسمان تاج او

به دوش نبی بود معراج او )2

اگر مدح او بر لبم جا گرفت

یدالله دستان من را گرفت

به من گفت از مرد خندق بگو

بیا از علی مع الحق بگو

سه بار از نبی اذن میدان گرفت

علی هست پس مصطفی جان گرفت

نبی گفت جانم به قربان او

علی جان من هستو من جان او

کنون دست حق یاور حیدر است

خودش دست حق بود این محشر است

برو سوی دشمن خدا یاورت

برو دست حق نیز پشت سرت

علی با خدا و خدا با علی

علی یا خدا گفت حق یا علی

علی علی ...

 

*وقتی بچه به دنیا اومد ،خانم فاطمه بنت اسد نوزادش رو در قنداق بست ، میگن بند قنداق علی رو که بست هنوز بند و نبسته ، علی دستشو از تو قنداق بیرون آورد، بعضی ها نوشتن هفت بار بند قنداق رو عوض کرد ، زود بگم رد شم ،تو هم زود میگیری ؛ مگه عیسی یه روزه با مادرش حرف نزد؟ پس چرا مولای ما حرف نزنه؟!! صدا زد مادر دست علی رو نبند" این دسته یداللهیه ، این دستو کسی نمیتونه ببنده ..." چرا گوشه کنار دارن گریه می کنن ؟ مگه من چی گفتم بهم ریختی؟!! این دستا بستنی نیست ... علی جانم ؛ به دستای بسته ات تو کوچه ها قسم ، امشب احدی نیست بی حاجت باشه ...*