امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

سرود _آقا علی ابن ابیطالب علیه السلام_حاج میثم مطیعی_حاج امیر عباسی

سرود _آقا علی ابن ابیطالب علیه السلام_حاج میثم مطیعی_حاج امیر عباسی

دارو ندار دل من ولای حیدره
زندگیم نذر قاتح خیبره 2
( ذکر تپش تپش قلب شیدا ، یاعلی
ورد نفس نفس سینه ی ما ، یاعلی )2
( ولایت تو آبرومونه
زیارت تو آرزومونه 2 ) 2
یاعلی2 علی2 مولاعلی یا علی
( کهکشونا همه غبار راه مرتضاست
آسمون ، خاک پای امام ماست 2 )2
( هستی ما با یه تبسم تو یا علی
مستی ما با یه نم از خم تو یا علی )2
( کارو بار دلم رو به راهه
همیشه سرخوش یه نگاهه 2 )2
یاعلی2 علی2 مولاعلی یا علی
( عشق دلم حرم باصفای حیدره
آبروم ، مدح ساقی کوثره 2 ) 2
( این دلو یک جا به تو سپردم یاعلی
این طرف و اون طرف نبردم یاعلی )2
( به اسم پاک تو قسم آقا
به غیر تو دل نمیبندم آقا 2 ) 2
یاعلی2 علی2 مولاعلی یا علی
علی علی علی علی ....
( منم آن مجرد زنده دل
که دم از ولای تو میزنم
ره دشت و کو ه و گرفته ام
قدم از برای تو میزنم )2
یاعلی2علی2مولاعلی یا علی ...