امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود _آقا علی ابن ابیطالب علیه السلام_حاج میثم مطیعی_حاج امیر عباسی

سرود _آقا علی ابن ابیطالب علیه السلام_حاج میثم مطیعی_حاج امیر عباسی

دارو ندار دل من ولای حیدره زندگیم نذر قاتح خیبره 2 ( ذکر تپش تپش قلب شیدا ، یاعلی ورد نفس نفس سینه ی ما ، یاعلی )2 ( ولایت تو آبرومونه زیارت تو آرزومونه 2 ) 2 یاعلی2 علی2 مولاعلی یا علی ( کهکشونا همه غبار راه مرتضاست آسمون ، خاک پای امام ماست 2 )2 ( هستی ما با یه تبسم تو یا علی مستی ما با یه نم از خم تو یا علی )2 ( کارو بار دلم رو به راهه همیشه سرخوش یه نگاهه 2 )2 یاعلی2 علی2 مولاعلی یا علی ( عشق دلم حرم باصفای حیدره آبروم ، مدح ساقی کوثره 2 ) 2 ( این دلو یک جا به تو سپردم یاعلی این طرف و اون طرف نبردم یاعلی )2 ( به اسم پاک تو قسم آقا به غیر تو دل نمیبندم آقا 2 ) 2 یاعلی2 علی2 مولاعلی یا علی علی علی علی علی .... ( منم آن مجرد زنده دل که دم از ولای تو میزنم ره دشت و کو ه و گرفته ام قدم از برای تو میزنم )2 یاعلی2علی2مولاعلی یا علی ...