حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

روضه و توسل به حضرت علی اصغر(س) با نوایِ حاج علی آیینه چی

روضه و توسل به حضرت علی اصغر(س) با نوایِ حاج علی آیینه چی

گرچه از دور از آن فاصله ها زد ، بد زد
آتش انگار که بر کربُبَلا زد بد زد

اصلا اینبار کماندار چه با زور کشید
به سه شعبه همۀ حَنجره را زد بد زد

دست و پا داشت که می زد پدر انداخت عبا
نفسِ آخر خود زیرِ عبا زد بد زد ..

اولین بار که چشمش به ربابش اُفتاد
اندکی حرف نزد بعد صدا زد بد زد

بُرد در بینِ عبا تا که نبیند چه شده
مادرش گفت بگو تیر کجا زد بد زد؟

گرچه بر چشمِ ابالفضل همین تیر نشست
بدتر از چشمِ عمو بود که تا زد بد زد

پشتِ خیمه به سرِ قبر ، حرامی آمد
نیزه برداشت و مانندِ عصا زد بد زد

طفل را از وسطِ خاک کشیدند به نِی
بچه را باز نوکِ نیزه که جا زد بد زد

نیزه دارَش زِ سر نیزه سرش را انداخت
سَر که اُفتاد زمین ضربه یِ پا زد بد زد

رهگذرهای دَمِ کوچه به هم می گفتند
حرمله تیر به این بچه چرا زد بد زد

سالها بود همین جمله فقط کارِ رباب
نانجیب آنهمه لبخند به ما زد .... بد زد