امروز چهار شنبه 06 مهر 1401

نمایش جزئیات

سینه زنی پیاده روی اربعین به نفس حاج مهدی رسولی

سینه زنی پیاده روی اربعین به نفس حاج مهدی رسولی

مثل این روزا هر سال، تو راه نجف تا کربلا بودم
مثل این روزا هر سال، بین الحرمین با زائرا بودم
مهمون آقا بودم ، مهمون آقا بودم

به دلم مونده امسال
 حسرت یک اذن دُخولُ، بگن زیارتت قبولُ

به دلم مونده امسال
سلام ِدر محضر آقا، نمازِ بالا سَرِ آقا

جاموندم، سخته گفتنش، ولی چاره ندارم
جاموندم، صاحب الزمانِ، نائِبُ الزیاره ام

مثل این روزا هر سال، مرد و زن جَوُون و پیر همه حاضر
مثل این روزا هر سال، دلتنگ صدای هَلابیکِ زائر
همه آسوده خاطر

به دلم مونده امسال
چشیدن چای عراقی ،چه اشتیاق و چه فراقی
چه فراقی

به دلم مونده امسال
خدمت توی موکبا رو روضه های روز و شبارو

جا موندم، عکس کربلا میبینم بی قرارم
جا موندم ، صاحب الزمانِ نائِبُ الزیاره ام

مثل این روزا هر سال، دستم به ضریحت میرسید آقا
مثل این روزا هر سال، سینه میزدم تو حرم سقا 
شش گوشه قرار ما

به دلم مونده امسال
حال دلِ من و ببینُ، دورم ازت این اربعینُ

به دلم مونده امسال
یه کاری کن خیلی کلافم، انگاری که منم اضافم

جا موندم، تا نمردم منو کربلا بیارم
جا موندم ، صاحب الزمانِ نائِبُ الزیاره ام

.