امروز چهار شنبه 06 مهر 1401

نمایش جزئیات

سینه زنی پیاده روی اربعین حسینی به نفس حاج حنیف طاهری و کربلایی حسین طاهری

 سینه زنی پیاده روی اربعین حسینی به نفس حاج حنیف طاهری و کربلایی حسین طاهری

پنجره ی دل را بگشا به سوی کربلا
زود معطر کن جان را ز بوی کربلا

نور می آید
قافله ی حسین از دور می آید

بپیوند به این خیل آسمانی
مبادا روند و تو جا بمانی

 لَكَ لَبَّیك، لَكَ لَبَّیك، اَباعَبْدِاللَّه

بگذر از این دنیا برخیز، به یاری امام
خیر اگر خواهی ای دل، حسینُ وَالسَّلام

یار میخواهد
همرهیِ حسین ایثار میخواهد

گِلو تازه کن خسته ای سرا پا
بنوش از شرابِ طَهورِ مولا

 لَكَ لَبَّیك، لَكَ لَبَّیك اَباعَبْدِاللَّه

گفتی چه کسی؟ درچه ‌خیالی؟ به‌کجایی؟
بی تابِ توأم، محو توأم ، خانه خرابم 

 لَكَ لَبَّیك، لَكَ لَبَّیك اَباعَبْدِاللَّه

تو بِه ز من سَرِ کویت هزارها داری
ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد 

 لَكَ لَبَّیك، لَكَ لَبَّیك اَباعَبْدِاللَّه

من ای صبا، رَهِ رفتن به کوی دوست ندانم
تو ‌میروی به سلامت سلام ما برسان 

 لَكَ لَبَّیك، لَكَ لَبَّیك اَباعَبْدِاللَّه

.