امروز چهار شنبه 06 مهر 1401

نمایش جزئیات

متن روضه اربعین حسینی به نفس حاج محمود کریمی

متن روضه اربعین حسینی به نفس حاج محمود کریمی

اي به برج عفاف بَدرِ تمام
اي علي پيش پات کرده قيام

زينب اي نقش عشق را نقاش
زينب اي رسم مِهر را رسّام

اي محبت کنيز دربارت
اي صفا پیش پات  عبد و غلام

اي کتاب قيام را مُطلع
اي به عشق حسين حُسن ختام

هم‌نوای حسن، به وقت قعود
هم قطار حسین وقت قیام 

اي که طاها تو راست جدّ بزرگ
اي که حيدر تو راست باب گرام

اي که زهراست مهربان مامت 
کس نشد چون تو اينچنين اکرام؟

اي به روي تمام نامردان
هم چو زهرا کشيده تيغِ کلام

* از همه بلاد سفیر اومده میخواد قدرت نمایی کنه یزید، میخواد خاندان آل الله رو یزید کوچیک کنه، اما بی بی زینب دسته بسته، جلوی همه صدا زد: " إنّي لأستصغرُ قَدْرَك " یزید! تو رو کوچیک میبینم، عددي نيستي، كي هستي؟...*

خطبه هايت طنين صوت علي است
يا ز مادر گرفته اي الهام؟

زينبي، حيدري، تو زهرائي
حزن، آنسان ترا محاصره کرد

اي که از قامت هلالي تو
راست گرديده قامت اسلام

*امام سجاد فرمود: عمه جان! به دوراهی رسیدیم، یه طرف میره سمت مدینه، یه طرف کربلا....
سر این دوراهی همه ‌حداقل یه بار تو زندگیشون می مونن ،کربلا برم؟نرم؟ خوش به حال اونایی که دوراهی شون رو اول رفتن کربلا ،بعد رفتن مدینه ...*

داداش یادم نرفته دور تو‌ جنجال کردند
 جمعیتی را وارد گودال کردند

 آن ده سواری که تو را پامال کردند
وقت غنیمت صحبت از خلخال کردند

دیرآمد‌م‌کاری ازدستم برنیامد 
سرنیزه شمر از دهانت در نیامد

دیرآمدم دیدم سرت دست‌کسی رفت 
عمامه پیغمبرت دست کسی رفت 

هم گوشوار دخترت دست کسی رفت
هم نازنین انگشترت دست کسی رفت

دیر آمدم اول تورا نشناختم من 
خود را کنار پیکرت انداختم‌من

.