امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

قسمت_دوم زمزمه زیبا ویژۀ وداع با ماهِ صفر به نفسِ حاج رضا محمد طاهری اجرا شده ، ماهِ صفر سال ۱۳۹۷

قسمت_دوم زمزمه زیبا ویژۀ وداع با ماهِ صفر به نفسِ حاج رضا محمد طاهری اجرا شده ، ماهِ صفر سال ۱۳۹۷

خیلی سخته ، جدا شی از این پرچمایِ عزاخیلی سخته ، جدا شی از این هیاتُ روضه هاخیلی سخته ، که از تن درآرم لباسِ سیاه
با اینکه این دوماهُ ، تو روضه غصه خوردمشرمنده ام از اینکه ، بینِ روضه نمُردم
گرچه لبریز اشکم ، گرچه لبریز دردمشرمنده ام از اینکه ، بیشتر گریه نکردم
«جانم حسین ، حسین جان ..»
گریه کردم ، دو ماهِ با رأس رویِ نیزه هاگریه کردم ، از اوجِ مصیبت تو شام بلاگریه کردم ، با بزم شرابُ و رباب ای خدا
میبینی این چشایِ غرق ابرِ بهارُوهیچ چیزی پُر نکرده جای این روضه هارو
خواهشم اینه تا که ، هستم نوکر بمونمهمراهِ خانوادم ، پشتِ این در بمونم
«جانم حسین ، حسین جان ..»