امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

سرود_ زیبا تقدیم به امیرالمؤمنین علیه السلام_کربلایی محمدحسین پویانفر

سرود_ زیبا تقدیم  به امیرالمؤمنین علیه السلام_کربلایی محمدحسین پویانفر

(عالم بدونه علی ولی الله) 2 آن فاتح خیبر، برپا کند محشر در کارزار همچون شهاب آید پا دررکاب آید، دلدل سوار طوفان کند برپا، در لشگر اعدا با ذوالفقار بر هر کسی تازد، راهی نمیماند غیر از فرار بد خواه مولا منحرف و گمراهه (عالم بدونه علی ولی الله) 3 علی علی علی علی علی..... *** آن فاتح خیبر، برپا کند محشر در کارزار، همچون شهاب آید پا دررکاب آید، دلدل سوار طوفان کند برپا در لشگر اعدا با ذوالفقار بر هر کسی تازد راهی نمیماند غیر از فرار بد خواه مولا منحرف و گمراهه (عالم بدونه علی ولی الله) 3 *** (دین با ولای او مهر رضای او کامل شده) 2 هر حاتم طایی بر این چنین شاهی سایل شده نازم به این سلطان در مدح او قرآن نازل شده هرکس نشد یارش خوب و بد کارش باطل شده (در راه اویم نمیروم بی راهه) (عالم بدونه علی ولی الله) 2 علی علی علی علی علی مولا) *** (محو رخ اویم با فاطمه گویم یا مرتضی) 2 شور و شعف دارم عشق نجف دارم ایوان طلا عطر و شمیم او  طوف حریم او دارد صفا با لطف آقایم من از نجف آیم تا کربلا (رویای عاشق حریم ثارالله) 2 (عالم بدونه علی ولی الله) 2 (علی علی علی علی مولا یا مولا) 2 *** عمر ما به عشق ناب مرتضی سر شد عشق او نشانه ی پاکیه مادر شد نبود امیرالمومنین کسی دیگر این لقب فقط برازنده ی حیدر شد (مخزن الاسراره کعبه ی سیاره) 2 اسم زیباش ححیدر(لقبش کراره) 2 (اسدالله علی ولی الله علی)2 حمله های او دلیل فتح خیبر شد با یه انگشت علی کنده زجا در شد فاتح بدر و حنین وفاتح خیبر این لقب فقط برازنده ی حیدر شد (قاهرالقهاره غالب پیکاره)2 فدایی او میثم تماره اسدالله علی ولی الله علی) 3 بین میدان هر کسی با او برابر شد راهی جهنم و عاقبتش شر شد فاروق اعظم و صدیقه اکبر این لقب فقط برازنده حیدر شد غافرالاغفاره فضل او بسیاره در قبول اعمال عشق او معیاره (اسدالله علی ولی الله علی) 2 *** عمر ما به عشق مرتضی علی سر شد عشق او نشانه ی پاکیه مادر شد نبود امیرالمومنین کسی دیگر این لقب فقط برازنده ی حیدر شد (((مخزن الاسراره) کعبه ی سیاره)) 2 اسم زیباش حیدر لقبش کراره (اسدالله علی ولی الله علی) 2 علی ولی الله علی اسد الله