امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ علی ابن ابیطالب علیه السلام _حاج حسین سازور

سرود زیبا _ علی ابن ابیطالب علیه السلام _حاج حسین سازور

یک شمع دارد عارفان آنهم علی مرتضاست یک جلوه دارد این جهان آنهم علی مرتضاست یک روح داردشیعیان آنهم علی مرتضاست یک راه دارد رهروان آنهم علی مرتضاست یک نابغه دارد زمان آنهم علی مرتضاست شمس الضحی بدر الدجی میر هدی نور خدا هم مقتدا هم رهنما هم ابتدا هم انتها هم دلربا هم دلگشا خیبر گشا مشکل گشا (هم بی ریا،هم با صفا،هم با حیا،هم با وفا)2 مولا علی مرتضی .... 5 هم کیمیا ، رمز دوا ، سر شفا ، راز بقا یک رازدارد قدسیان آنهم علی مرتضاست مولا علی مرتضی ... 5 همباحسب،هم با نسب،هم بوالعجب کنز ادب هم منتخب،هم منتصب،هم منتجب محبوب ربّ مولا علی مرتضی .... 6 فیض رجب،فخر عرب،باذکر رب،هرنیمه شب بـهــر یـتیمان عرب او می برد نـان و رطب مولا علی مرتضی .... یک یار دارد بیکسان آنهم علی مرتضاست علی علی علی علی علی ......