امروز چهار شنبه 19 بهمن 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا _میلاد امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج حسن شالبافان

شور زیبا _میلاد امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج حسن شالبافان

ای یلِ بدرُ حنِین ، اسدالله علی2 روحِ خدایی علی ، تو یدالله علی

عین الله علی ... ای اُزون الله علی ...2 اشهدانَ علی ولی الله علی ...

شکسته ایوانِ تو ، نِرخ جَنت علی2 لیاقتی تا بیام ، به زیارت علی

روحِ غیرت علی ... کُلِ عبادت علی ... لعنِ حق به دشمنت تا به قیامت علی

عین الله علی ... ای اُزون الله علی ...2 اشهدانَ علی ولی الله علی ...

می بُوَد با حَقُ  ، حق بُوَد با علی2 خیبرُ تنها فقط ، کَنده از جا علی2

همه دنیا علی ... همسَرِ زهرا علی ...2 خسته جانی تو اگر ، فقط بگو یا علی

علی مولا علی ... یا علی مولا علی ...