امروز یکشنبه 02 مهر 1402

نمایش جزئیات

سرود شور زیبا_میلاد آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی سید رضا نریمانی

سرود شور زیبا_میلاد آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی سید رضا نریمانی

بی تو کویرم  ... حیدر امیرم ...
واست آقا جونَمَم میدم  2

داره صفایی ... شدم هوایی ...
وقتی که گنبدتُ دیدم 2

ذکری که دلا رو می بره ... حیدرِ ...
روزی که عاشق تو شدم اون روز پدرِ 2

هستیِ من تویی حیدرابوتراب
ای نورذاتِ حق برقلب من بتاب

عمری گداییتم شد افتخارمن
حالا نشسته ام تا که بدی جواب
علی جانم علی ......

(میدم سلامی ... هستم غلامی  ...
منم کبوتری روی بامت)2

ساقی کوثر ... دلبرُ سرور ...
همه جوره آقا میخوامت 2

ایوون نجف ... قبلۀ (دلِ من ...)3
سِرشته شد با حُبِ تو این (گِل من)2

مولا علی شدِ برعالمی امیر
خورشید را کِشد از آسمان به زیر

تو ذره پروری ... دستِ مرا بگیر
ای آنکه میدهی اطعام بر اسیر
علی جانم علی ......

دارم تبُ وتاب بابای ارباب
هوامونُ همیشه داشتی
(منم یه سائل ... میون هردل
یه جوری پرچمتُ و کاشتی)2

حالوهوایِ کربُبَلا بانجف به سرم ...
حالا که مجنونِ توشدم ببرم به حرم 2

عبد حسینمُ سربازِحیدرم 2
گر کربلا رَوم مدیونِ مادرم 2

عبدُ رها نکن از خود جدانکن
من رو رها نکن ازخود جدا نکن
تا آخرین نفسم ... من هم یه نوکرم

حسین جانم حسین2