امروز چهار شنبه 19 بهمن 1401

نمایش جزئیات

سرود _میلاد مولای عالم آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی حنیف طاهری

سرود _میلاد مولای عالم آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی حنیف طاهری

({ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا )2

ای ساقیۀ کوثر ، محشر تر از محشر دنیا ندیده غیرِ مردی از تو یا حیدر

شده نذرِ عشقِت بَختُ تقدیرم مثه زهرا ، آقا ، بی تو میمیرم

شده بابا اسمِ تو زبونِ من به خدا هست کابوسِ من از تو دل کَندَن} 2

ای عشقِ  شیرینم ،ای یارِ دیرینم اقا به واللهِ قسم من بی تو بی دینم 2

هستم گدایِ تو ، مستِ ولایِ تو 2 حسرت به دل مونده که باشم خاکِ پای تو 2

ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا  2

(من بنده تو سلطان ،من کُفر و تو ایمان تو شاهیُ من کاسه ِلیسِ قنبرُ سلمان)2

ای ناخدایِ من، نونُ نوایِ من بی تو مثه زندونِ این دنیا برایِ من2

(میگیرم روزیمُ از دعایِ تو شده قلبم جایِ بچه های تو)2

مثه تو هیچ کی نیست دلبرُ آقا همۀ عالم،گشته مجنون هستی تو لیلا

ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا  2

ای صاحبِ دنیا،دریاتر از دریا2 مردی شده تا روزِ محشر،بنده ات آقا 2

عمرم برایِ تو ، جونم فدایِ تو2 قلبم گره خورده یه عمرِ بر عبایِ تو 2

ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا  2

ای یارُ دلدارم، ای آخرین چاره م2 از کودکی من کیمیایِ عشقِ تو دارم 2

دست گرفت دستم، با یاد تو مستم 2 من تو بهشتم عاشقِ شهرِ نجف هستم 2

(اومدم  تو  دنیا  من برایِ تو شده  قلبم  ایوونِ  طلایِ تو)2

به خدا تا زنده ام از تو ممنونم بوده عشقت آقا بینِ رگُ و خونم

ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا  2

ای شاهُ غمخوارم ، از جز تو بیزارم واللهِ غم تو دل ندارم تا تو رو دارم 2

ای بادۀ نابم،خورشیدُ مهتابم 2 من عمریه  در حسرتِ  پابوسِ  اربابم 2

ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا  2

(میگیرم روزیمُ از دعایِ تو شده قلبم جایِ بچه های تو)2

مثه تو هیچ کی نیست دلبرُ آقا همۀ عالم،گشته مجنون هستی تو لیلا

ای قبلۀ دلها ، سردارِ بی همتا من خاکِ نعلینِ  توام یا حضرت مولا  2