امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

شور بسیار زیبا _ ویژۀ عید غدیر و ولادتِ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی حسین طاهری

شور بسیار زیبا _ ویژۀ عید غدیر و ولادتِ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی حسین طاهری

بادۀ ناب می طلبم ... جامِ شراب می طلبم ... جام شراب  را فقط از  ابوتراب می طلبم

رویت،رویت،رویت جلوه نماست یاعلی کویت،کویت،کویت قبله نماست یا علی

خیبر شکن یا علی ... مولایِ من یا علی ... اسدالله الغالب ، ابالحسن یا علی ...

مولا مولا یا علی ...

نغمۀ دلپذیر علی دلبرِ بی نظیر علی من الازل الی الابد زمزمۀ غدیر ، علی

نامت،نامت،نامت عقده گشاست یا علی بامت،بامت،بامت عرشِ خداست یا علی

جانم قربانِ نجف ... هستم حیرانِ نجف ... ناد علی می خوانم ، رو به ایوانِ نجف

خیبر شکن یا علی ... مولایِ من یا علی ... اسدالله الغالب ، ابالحسن یا علی ...