اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

سرود شور زیبا_ آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی سید رضا نریمانی

سرود شور زیبا_ آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی سید رضا نریمانی

(تا به‌ابد سرورمی 2، سایۀ روی سرمی
هرجا برم جار میزنم ، (یا حیدر دلبرمی)2

دلبرمی تو می و ساغرمی
ساغرمی تو همه باورمی
باورمی همه جا یاورمی
یاورمی مددِ مادرمی )2

یدالله فوق ایدیهم .....

حیدریُ صف‌شکنی 2، صفدر رویین‌بدنی
رمز نجات بشرُ ، (رمز نجات یَمنی)2

عشق منی تو عقیق یمنی
محترمی حیدر مُمتحنی
مُمتحنی تو که بابِ حسنی
بوالحسنی یَل یِکّه بزنی

یدالله فوق ایدیهم .....

باب مراد همه‌ای ، به هر غمی خاتمه ای 2
تو پدر زینبیُ ، (عشقِ یل علقمه‌ای)2

علقمه‌ای تو برا من همه‌ای
همهمه‌ای بهترین زمزمه‌ای
زمزمه‌ای بهترین جاذبه‌ای
جاذبه‌ای چون یل فاطمه‌ای

یدالله فوق ایدیهم .....

(سورۀ توحید خدا ، وصف جمال علوی
تو به گلستان خدا ، یکه گلِ سرسبدی
آینۀ ایزدیُ ، مثل خدا تو صمدی

تو صمدی رمز کُفوا احدی
تو اَحدی چون خدا را بلدی
تو بلدی واسه هر نابلدی
نابلدم یاعلی‌جان مددی) 2

یدالله فوق ایدیهم .....