امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

سرود شور زیبا_ آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی سید رضا نریمانی

سرود شور زیبا_ آقاجانمون امیرَالمُومِنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی سید رضا نریمانی

(تا به‌ابد سرورمی 2، سایۀ روی سرمی هرجا برم جار میزنم ، (یا حیدر دلبرمی)2

دلبرمی تو می و ساغرمی ساغرمی تو همه باورمی باورمی همه جا یاورمی یاورمی مددِ مادرمی )2

یدالله فوق ایدیهم .....

حیدریُ صف‌شکنی 2، صفدر رویین‌بدنی رمز نجات بشرُ ، (رمز نجات یَمنی)2

عشق منی تو عقیق یمنی محترمی حیدر مُمتحنی مُمتحنی تو که بابِ حسنی بوالحسنی یَل یِکّه بزنی

یدالله فوق ایدیهم .....

باب مراد همه‌ای ، به هر غمی خاتمه ای 2 تو پدر زینبیُ ، (عشقِ یل علقمه‌ای)2

علقمه‌ای تو برا من همه‌ای همهمه‌ای بهترین زمزمه‌ای زمزمه‌ای بهترین جاذبه‌ای جاذبه‌ای چون یل فاطمه‌ای

یدالله فوق ایدیهم .....

(سورۀ توحید خدا ، وصف جمال علوی تو به گلستان خدا ، یکه گلِ سرسبدی آینۀ ایزدیُ ، مثل خدا تو صمدی

تو صمدی رمز کُفوا احدی تو اَحدی چون خدا را بلدی تو بلدی واسه هر نابلدی نابلدم یاعلی‌جان مددی) 2

یدالله فوق ایدیهم .....