امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود_میلاد مولای عالم حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج مهدی اکبری

سرود_میلاد مولای عالم حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج مهدی اکبری

(آنكه خدا طرح جنان از رخ او كشد هیبت او كُلّ یلان را به زانو كشد)2 كعبه ی سیار كه دل را به هر سو كشد (نام علی كه می برم فاطمه هو كشد)2 محور افلاك علی پدر خاك علی خواجه ی لولاك علی یل بی باك علی (آنكه بر او كعبه كن گریبان چاك علی)2 حیدر علی... _________________

(كار ولایتِ علی شیعه سازی بود)2 (شیعه ی او را به مَلک سرفرازی بود)2 (نماز بی ولای او بی نمازی بود)2 (وضوی آن قسم به حق آب بازی بود)2 (یك تنه لشكر شكند در خیبر شكند)2 (وصله ی نعلین علی قیمت زر شكند)2 (آنكه به یك غمزه ی او عشق هم سر شكند)2 علی مولا...... _________________ (شمس كه مه از رخ او وام گیرنده است)2 (در بر والشمس رخش باز شرمنده است)2 (او اسد الله، ید الله و توفنده است)2 (هر که به جنگش برود گور خود کنده است)2 (شیر به زنجیر كشد تا كه شمشیر كشد)2 عرش به هم می ریزد تا كه تكبیر كشد (او كه به هنگام نماز از تنش تیر كشد)2 (با علی ای دیده دگر پی دلبر نگرد)2 (ای نفس ار بی او فرو رفته ای بر نگرد)2 (ای كه به دور كعبه و منكر حیدری)2 (كعبه ولادتگه اوست دور حیدر نگرد)2 کو زره پشت علی، ترس را کشته علی مقدرات عالمی، بسته ی مشت علی این که جهنم یا بهشت، بین دو انگشت علی علی مولا..... _________________ (جنت فرش راه گُذر حیدر)2 (کُلِ عالم صدقه سرِ حیدر)2 یَ(ل یلایی حیدر شیر خدایی حیدر بی منتهایی یاعلی حیدر)2 (ماه شب تار حیدر حیدر کرار،حیدر مشق علمدار،حیدر)2 حیدر حیدر علی علی یا حیدر... (حاتم قطره دریای کَرم حیدر)2 شور و شینِ بی عدم حیدر علی بابای خاکی علی علی بی باکی علی  دَمِ افلاکی یا علی حیدر (خلیفة الله حیدر علی یدالله حیدر هو اسدالله حیدر یا علی حیدر)2 (شادم هر دَم می گیرم دَمِ حیدر)2 (مستم هستم زیر علم حیدر)2 حیدر حیدر علی علی یا حیدر